วันทองไร้ใจ / Wanthong Rai Jai / Wanthong yang Tegas
Rank: 2198th, it has 2.1K monthly / 101K total views.
Authors: Mu
Artists: Mu
Genres: Webtoon , Josei(W) , Drama , Fantasy , Historical , Reincarnation , Romance
Original language: Thai
Translated language: English
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
Pennueng was reincarnated into one of the most well-known Thai folklore epics, "Khun Chang Khun Phaen". To be more precise, she woke up as a younger self of the infamous female lead, Wanthong ‘Two Hearts Bitch’. The nickname she was unfairly given before sentenced to death for appearing indecisive toward the contesting of marriage to her. All because she couldn't decide which of these two abusive men to be with! The handsome accomplished man but a philanderer that this body originally fell in love with or the ugly wealthy man who obsessively faithfully loved you? ...Screw that! I'm not choosing any of you!
show the remaining

Chapters (109)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 103
Migamiz 249 + 742 7 hours ago
Chapter 102
Migamiz 487 + 1.4K 5 days ago
Chapter 100
Migamiz 621 + 2.4K 21 days ago
Chapter 99
Migamiz 625 + 2.1K 25 days ago
Chapter 98
Migamiz 592 + 2.2K 33 days ago
Chapter 97
Migamiz 644 + 2.3K 40 days ago
Chapter 96
Migamiz 688 + 2.7K 50 days ago
Chapter 95
Migamiz 681 + 2.4K 54 days ago
Chapter 94
Migamiz 714 + 3.1K 70 days ago
Chapter 93
Migamiz 744 + 2.7K 78 days ago
Chapter 92
Migamiz 790 + 2.7K 81 days ago
Chapter 91
Migamiz 767 + 2.7K 84 days ago
Chapter 90
Migamiz 887 + 3.4K 98 days ago
Chapter 89
Migamiz 877 + 3.1K 105 days ago
Chapter 87
Migamiz 1K + 3.7K 119 days ago
Chapter 86
Migamiz 1K + 3.8K 126 days ago
Chapter 85
Migamiz 996 + 3.8K 133 days ago
Chapter 84
Migamiz 990 + 3.8K 141 days ago
Chapter 83
Migamiz 970 + 3.8K 147 days ago
Chapter 82
Migamiz 997 + 3.8K 153 days ago
Chapter 81
Migamiz 1K + 4K 154 days ago
Chapter 80
Migamiz 1.1K + 4.7K 168 days ago
Chapter 79
Migamiz 1.2K + 4.1K 175 days ago
Chapter 78 [Season 3]
Migamiz 1.4K + 4.8K 182 days ago
Special Chapter #AD
Migamiz 1.5K + 10K 370 days ago
Special Chapter #4
Migamiz 1.4K + 6.9K 372 days ago
Special Chapter #3
Migamiz 1.5K + 7.4K 378 days ago
Special Chapter #Q&A
Migamiz 1.5K + 8.3K 382 days ago
Chapter 76
Migamiz 1.9K + 9.8K 396 days ago
Chapter 75
Migamiz 1.9K + 9.2K 399 days ago
Chapter 74
Migamiz 1.8K + 8.6K 400 days ago
Chapter 73
Migamiz 1.9K + 9.2K 403 days ago
Chapter 72
Migamiz 1.9K + 9.1K 406 days ago
Chapter 71
Migamiz 1.9K + 8.6K 408 days ago
Chapter 70
Migamiz 2.2K + 9.1K 410 days ago
Chapter 69
Migamiz 2K + 8.8K 412 days ago
Chapter 68
Migamiz 2K + 9.1K 414 days ago
Chapter 66
Migamiz 2K + 10K 418 days ago
Chapter 65
Migamiz 2.3K + 9.4K 420 days ago
Chapter 64
Migamiz 2.2K + 10.2K 422 days ago
Chapter 63
Migamiz 2.4K + 12.1K 427 days ago
Chapter 62
Migamiz 2.1K + 10.3K 428 days ago
Chapter 61 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.6K 429 days ago
Chapter 60 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.4K 430 days ago
Chapter 59 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 11K 431 days ago
Chapter 58
Migamiz 2.2K + 10.3K 432 days ago
Chapter 57
Migamiz 2.3K + 10.8K 433 days ago
Chapter 56
Migamiz 2.3K + 10.7K 434 days ago
Chapter 55
Migamiz 2.4K + 10.8K 435 days ago
Chapter 54
Migamiz 2.5K + 11.8K 437 days ago
Chapter 53
Migamiz 2.6K + 12.3K 439 days ago
Chapter 52
Migamiz 2.6K + 12.6K 441 days ago
Chapter 51
Migamiz 2.7K + 13.3K 443 days ago
Chapter 50
Migamiz 2.7K + 13.5K 444 days ago
Chapter 49
Migamiz 2.7K + 13.3K 445 days ago
Chapter 48 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.8K 446 days ago
Chapter 47 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 13.1K 447 days ago
Chapter 46
Migamiz 2.7K + 12.4K 448 days ago
Chapter 45
Migamiz 2.7K + 12.2K 449 days ago
Chapter 44
Migamiz 2.6K + 12K 450 days ago
Chapter 43
Migamiz 2.7K + 12.6K 451 days ago
Chapter 42
Migamiz 2.7K + 12.1K 452 days ago
Chapter 41
Migamiz 2.7K + 12.7K 453 days ago
Chapter 40 🎵
Migamiz 2.9K + 13.2K 454 days ago
Chapter 39 [Season 2]
Migamiz 2.9K + 13.9K 455 days ago
Special Chapter #2
Migamiz 2.5K + 12.5K 464 days ago
Special Chapter #1
Migamiz 2.9K + 13K 465 days ago
Chapter 37
Migamiz 2.8K + 13.4K 470 days ago
Chapter 36
Migamiz 2.8K + 13.1K 471 days ago
Chapter 35
Migamiz 2.9K + 13.4K 473 days ago
Chapter 34
Migamiz 2.7K + 12.3K 474 days ago
Chapter 33
Migamiz 2.8K + 12.5K 476 days ago
Chapter 32
Migamiz 2.8K + 13K 477 days ago
Chapter 31
Migamiz 2.8K + 12.9K 478 days ago
Chapter 30
Migamiz 2.9K + 13.5K 479 days ago
Chapter 29
Migamiz 2.9K + 13.9K 480 days ago
Chapter 27
Migamiz 3K + 13.9K 482 days ago
Chapter 26
Migamiz 3K + 14K 483 days ago
Chapter 25
Migamiz 3.1K + 13.8K 484 days ago
Chapter 24
Migamiz 3.1K + 14K 485 days ago
Chapter 23
Migamiz 3.3K + 14.9K 487 days ago
Chapter 21
Migamiz 3.3K + 15K 490 days ago
Chapter 19 (CW:Ghost)
Migamiz 3.4K + 16.2K 492 days ago
Chapter 18
Migamiz 3.4K + 16.1K 493 days ago
Chapter 17
Migamiz 3.6K + 16.2K 494 days ago
Chapter 16
Migamiz 3.7K + 16.8K 496 days ago
Chapter 15
Migamiz 3.7K + 16.9K 497 days ago
Chapter 14
Migamiz 3.8K + 16.8K 498 days ago
Chapter 13
Migamiz 3.9K + 17.3K 498 days ago
Chapter 12
Migamiz 4.1K + 18.4K 500 days ago
Chapter 11
Migamiz 4.2K + 19.4K 502 days ago
Chapter 10
Migamiz 4.2K + 20.2K 504 days ago
Chapter 9
Migamiz 4.3K + 19.5K 504 days ago
Chapter 8
Migamiz 4.5K + 21.2K 505 days ago
Chapter 7
Migamiz 4.9K + 22.8K 505 days ago
Chapter 6
Migamiz 4.8K + 25.1K 507 days ago
Chapter 4
Migamiz 5K + 24.2K 509 days ago
Chapter 3
Migamiz 5.3K + 25.7K 510 days ago
Chapter 2
Migamiz 6.2K + 30.6K 511 days ago
Chapter 1
Migamiz 10.7K + 52.1K 511 days ago

Reviews

Comments

Disqus